Blauwe Sedan

Het slagingspercentage voor het auto theorie-examen is auto theorie-examen niet noodzakelijk auto rijexamen. Ongeveer 43% slaagt voor het theoriegedeelte van het examen, terwijl 30% slaagt voor een praktisch rijexamen. Het slagingspercentage voor het praktische rijexamen is auto theorie-examen niet noodzakelijk auto rijexamen. Ongeveer tweederde van de mensen die het auto theorie-examen in Zuid-Afrika afleggen, behalen ten minste een slagingspercentage van 68%, wat betekent dat zij het auto theorie-examen met succes hebben afgelegd.

Auto theorie examen: Wat houdt het examen in?

Het auto theorie-examen is een multiple choice / multiple response soort test, waarbij gebruik wordt gemaakt van studieruimtes, gevarenborden en ‘gebaar en scherm’ stemming op verschillende punten gedurende het examen. Het examen bevat vragen die afkomstig zijn uit de Gids voor Weggebruikers en de Verklaring van geschiktheid. Er zijn 48 korte vragen, verdeeld in 3 groepen van 12, en 12 van elk 50 vragen, verdeeld over twee delen van het examen.

Voor elk deel van de beoordeling is er één score op 1800, die tevens de evaluatiegrens voor dat deel is. Een kandidaat moet ten minste 43% halen om te slagen.

Het tijdsbestek voor de auto-theoriebeoordeling is meer dan twee weken

De theoriebeoordeling bestaat uit twee delen, de rationaliteitstest en de instructietest. Het eerste deel bestaat uit 50 vragen die over een periode van twee weken moeten worden beantwoord, het tweede deel uit 12 vragen die over een periode van 48 uur moeten worden beantwoord.

Autorijtest: Wat is de test van de instructievaardigheid?

Bij de beoordeling van de rijvaardigheid van een auto wordt getoetst of u in staat bent alles in het voertuig te instrueren met behulp van het voertuig zelf en de functies ervan. Dit wordt geconceptualiseerd aan de hand van de versterkingsleer, en omvat het juiste gebruik van het gezichtsvermogen en het gehoor om op de juiste manier te rijden.

Er zijn vijf fasen die worden gevolgd door houders van een volledig rijbewijs. Eerst is er een test van de instructievaardigheid in drie fasen. Eerst wordt de kandidaat getest op het gebruik van spiegels en binnen de passagiersruimte, en wordt beoordeeld hoe voorzieningen zoals snelheidsspiegels en veiligheidsgordels moeten worden gebruikt.

In de eerste fase worden het vermogen en het gewicht van het voertuig geïntroduceerd, en de examinator let op eventuele ongewone effecten die hij/zij waarneemt. In de tweede fase wordt het passagierscompartiment geïntroduceerd, en de kandidaat moet aantonen dat hij/zij alle bedieningsorganen correct kan bedienen en bedienen. De derde en laatste fase van de beoordeling is de test van de instructievaardigheid, en houdt in dat de kandidaat met succes een manoeuvre uitvoert op basis van een vooraf beoordeelde veilige norm.

De beoordeling vindt plaats in een rijsimulator, en de kandidaat moet de vragen correct beantwoorden om een hoge score te behalen.

Voorlopige rijbewijsfase: Rijbewijs leren

fase 1: veilig leren rijden

Dit is een kort overzicht van het veilig leren rijden. conceptuele model, en een analyse van de bekende risico’s)

De poolauto (of rij-bedrijfsvoertuig) die door leerling-bestuurders wordt gebruikt, wordt vaak aangeduid als de rijklaargeleider. Hiermee wordt het standaardvoertuig bedoeld dat leerlingen krijgen met een DSA-goedgekeurde instructeur om ofwel instructie te geven of te rijden, afhankelijk van het land waar de rijopleiding plaatsvindt, of om buiten het land te rijden als er geen goedgekeurde instructeur is om instructie te geven.

Er zijn twee verschillende soorten rijlessen:

Pole: houdt in het rijden tegen een bepaalde route/ Il betekent PR vis versa, wat verwijst naar:

Pole 2: betekent rijden met je ogen op de weg, en je oren naar het nieuws, dit kan een beetje verwarring veroorzaken wanneer je over een snelweg rijdt. Het sleutelwoord hier is: kilometers. Afstand in mijlen is de afstand tussen locaties, dat wil zeggen van een grote weg naar een drukkere weg. Ongeacht welk been u leert rijden, dit is het enige been dat u moet leren totdat u comfortabel beide benen kunt gebruiken en het voertuig kunt besturen.

Als een nieuwe bestuurder net leert rijden, is het veilig om alle drie de pedalen in te trappen, omdat dit de meeste manoeuvres kan afleggen en de bestuurder vermoeidheid geeft. De koppeling intrappen betekent echter dat de auto in dit stadium moeilijker te besturen is en kan problemen veroorzaken op natte en beijzelde wegen. Gebruik daarom altijd het gas- en rempedaal totdat u met beide functies vertrouwd bent; het is veel beter om de basisbeginselen op ijs of in de sneeuw te leren.

In de winter is het uiterst belangrijk om beide richtingaanwijzers te gebruiken en ervoor te zorgen dat u goed vooruit kunt zien, en dit geldt met name als u een passagier in een auto bent, maar ook als u zelf rijdt. Het kleurverschil van sneeuw en ijs is een goede indicator; de sneeuw op de weg kan vaag zijn wanneer het zicht beperkt is en wanneer het verschil niet goed te zien is. Wanneer het zicht zeer slecht is, is het zowel een uitdaging als een gevaar om te rijden.

Indicator voetafdrukken zijn te vinden aan de voorzijde en aan beide zijden van de weg, sneeuw en ijs. cbr theorie examen scooter